VISITATIE HUISARTSEN

Hoe blijf ik een goede dokter voor mijn patiënten?

visitatie

Vanaf 2016 wordt de visitatie een facultatief onderdeel bij de herregistratie voor huisartsen in een geaccrediteerde praktijk. Voor andere collegae is het verplicht. Bij accreditering ligt het accent op verbetering van de kwaliteit van de praktijk, terwijl deelname aan een visitatieprogramma een uitstekende manier is om scherp te blijven op uw persoonlijk functioneren.

Hoe werkt de visitatie?
U doet een 360-graden feedbackronde over uw functioneren onder uw patiënten, collega’s en andere zorgprofessionals binnen uw netwerk. Over de bevindingen voeren wij vervolgens een prettig en zinvol gesprek, waarmee u verder aan de slag kunt in uw dagelijkse praktijk.

Plaats: bij mij thuis, of op verzoek elders.
Kosten: € 360

Voor meer informatie over het visitatietraject, bezoek mijnvisitatie.nl.